Stubbefres


Sjenerende og stygge stubber fjernes hurtig. Stubbe og røtter kuttes opp til flis
som legges tilbake i gropen før matjord og gress såes på toppen. Vi har
moderne utstyr for denne typen oppdrag.